Echografie is een onderzoeksmethode die gebruikt maakt van onhoorbare geluidsgolven die, door een echoprobe (kop) op de huid, het lichaam in gestuurd worden. Iedere structuur weerkaatst (een deel van) deze geluidsgolven terug naar de echoprobe waardoor er een beeld ontstaat.

Veel mensen kennen de echografie van de zwangerschapsecho’s of de echo’s van organen als het hart of de blinde darm. Binnen de fysiotherapie wordt echografie echter ook als onderzoeksmethode gebruikt om een beeld te vormen van de weefsels en structuren die van buitenaf niet te zien zijn.

De echografie kan dienen ter bevestiging van een diagnose die gesteld is, en of er sprake is van weefselschade waar rekening mee moet worden gehouden tijdens de behandeling. Maar ook wanneer het herstel van een blessure niet verloopt volgens de verwachtingen, kan de echografist hier in sommige gevallen een verklaring voor vinden.

Een groot voordeel van de echografie ten opzichte van röntgenfoto’s of MRI-scans is dat de echo dynamisch gemaakt kan worden. Dat wil zeggen dat er gekeken kan worden naar onder andere spieren en gewrichten terwijl zij doen waar zij voor gemaakt zijn, bewegen. Hierdoor kan, nog duidelijker dan van de buitenkant, gezien worden of een verkeerd bewegingspatroon als oorzaak van de klachten aangewezen kan worden.

De echo’s worden gemaakt op de locatie Anne Franklaan.

Als u door een collega fysiotherapeut of uw huisarts specifiek bent verwezen voor een (éénmalig) echografisch onderzoek van uw klachten, dan kunt u dat vermelden op het contactformulier, of aan de telefoon.