Tarievenlijst FysioSMART

Fysiotherapie

 Behandeling fysiotherapie  € 37,50
 Behandeling manuele therapie  € 55,00
 Toeslag behandeling aan huis  € 19,00
 Niet nagekomen afspraak  € 29,00
 Screening  € 20,00
 Intake en onderzoek na screening  € 55,00
 Intake en onderzoek na verwijzing  € 55,00
 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek  € 75,00
 Eenmalig echografisch onderzoek  € 75,00
 Echografisch onderzoek bij intake of behandeling  € 37,50
 Training 4 x 30 minuten oefenruimte per maand  € 35,00
 Eenvoudige korte rapportage voor externen  € 32,50
 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapportage  €112,50

Sportmassage* en FysioFitness* (alléén op locatie Sportlaan)

 (Sport)massage
 30 minuten  € 30,00
 60 minuten  € 50,00
 10-rittenkaart 30 minuten  € 270,00
 10-rittenkaart 60 minuten  € 450,00
 Sportmedische Personal Training
 30 minuten  € 30,00
 60 minuten  € 52,00
 10-rittenkaart 30 minuten  € 252,50
 10-rittenkaart 60 minuten  € 465,00
 FysioFitness
 1x per week 60 minuten  € 38,00 p/m
 2x per week 60 minuten  € 60,00 p/m

*Deze tarieven zijn incl. 9% btw en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

   • Indien uw afspraak fysiotherapie niet tijdig, tenminste 24 uur van te voren, is afgezegd wordt een ‘niet nagekomen afspraak’ in rekening gebracht.
   • Wij hanteren de betalingsvoorwaarden volgens de richtlijn van het KNGF.
   • De facturatie geschiedt digitaal per e-mail en zal worden gedaan door het bedrijf ‘Infomedics’.
   • Uw rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomsten (WGBO) / Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
   • Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op al onze gegevens is dit privacyreglement van toepassing.
   • Op onze tarieven is geen BTW van toepassing, met uitzondering van FysioFitness en Sportmassage.
   • Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.
   • Tarieven en voorwaarden per 01-01-2021, onder voorbehoud van wijzigingen.
   • KvK nr locaties Sportlaan en Nootdorp: 56817444
   • KvK nr. locatie Anne Franklaan: 27350278